Misją firmy jest zabezpieczenie stabilnoścfinansowej naszych Klientów poprzez odpowiednio dobrany program ubezpieczeń. 

 

Biuro Brokerskie zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie ubezpieczeń. 

Jako Broker Ubezpieczeniowy reprezentujemy interesy naszych Klientów przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

HETMAN UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000336820
NIP: 899-268-04-32
wysokość kapitału zakładowego: 1 135 000 PLN
kapitał wpłacony w całości

tel.:  (71) 757-18-97
(71) 757-18-98
(71) 316-39-27

fax:  (71) 757-56-44

hetman@hetman.wroclaw.pl