Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaproponować Państwu współpracę w ramach wszechstronnej obsługi ubezpieczeniowej Państwa firmy przez nasze Biuro Brokerskie. 
Kierując się Państwa interesem, prowadzimy negocjacje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi dotyczące warunków umowy co do ochrony ubezpieczeniowej oraz ceny za tę ochronę.

Zadaniem naszego Biura Brokerskiego jest :

  • analiza potrzeb ubezpieczeniowych Państwa firmy
  • opracowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego
  • negocjowanie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi niestandardowych warunków ubezpieczeń
  • monitorowanie polis
  • fachowe doradztwo
  • pomoc przy likwidacji szkód
HETMAN UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000336820
NIP: 899-268-04-32
wysokość kapitału zakładowego: 1 135 000 PLN
kapitał wpłacony w całości

tel.:  (71) 757-18-97
(71) 757-18-98
(71) 316-39-27

fax:  (71) 757-56-44

hetman@hetman.wroclaw.pl