Adres:
Aleja Generała Józefa Hallera 92/11 50-538 Wrocław
Telefon:
tel.: (71) 757 18 97-98 lub (71) 316 39 27
Faks:
fax: (71) 758 56 44
Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.
HETMAN UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000336820
NIP: 899-268-04-32
wysokość kapitału zakładowego: 1 135 000 PLN
kapitał wpłacony w całości

tel.:  (71) 757-18-97
(71) 757-18-98
(71) 316-39-27

fax:  (71) 757-56-44

hetman@hetman.wroclaw.pl