Poznaj naszą ofertę

Produkty
 • • Mienie od ryzyk wszystkich, w tym od kradzieży z włamaniem
 • • Ubezpieczenie utraty zysku – Business Interruption (BI)
 • • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI)
 • • Ubezpieczenie maszyn od awarii
 • • Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych (CPM)
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)
 • • Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych
 • • i inne
  • • Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadanego mienia
 • • Ubezpieczenie OC za produkt
 • • Ubezpieczenie OC pracodawcy
 • • Ubezpieczenie OC za szkody w środowisku (w tym dla przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami)
 • • Ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości lub ruchomości
 • • Ubezpieczenie OC spedytora, przewoźnika
 • • Ubezpieczenie OC zawodu (OC architekta i projektanta, OC zarządcy nieruchomości i inne)
 • • Ubezpieczenie odpowiedzialności organów spółek kapitałowych (D&O)
 • • Ubezpieczenie karno-skarbowe
 • • Ubezpieczenie ochrony prawnej
 • • i inne
 • • Ubezpieczenie ryzyk budowalnych (CAR)
 • • Ubezpieczenie ryzyk montażowych (EAR)
 • • Ubezpieczenie przyszłego zysku inwestora (ALoP)
 • • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii (MB)
 • • Ubezpieczenie maszyn budowlanych (CPM)
 • Gwarancje zapłaty wadium
 • Gwarancje należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancje usunięcia wad i usterek
 • Gwarancje zwrotu zaliczki
 • Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
 • i inne
 • Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie auto casco (AC)
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Ubezpieczenie assistance (ASS)
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej dla kierowcy i pojazdu
 • • Grupowe ubezpieczenia na życie
 • • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • • Pakiety medyczne

Indywidualne programy ubezpieczeń

Doświadczenie i indywidualne podejście pozwoliły nam na stworzenie unikatowych programów ubezpieczeń. Nasi Klienci prowadzą działalności w różnych branżach i obszarach, które ze względu na swoją specyfikę narażone są na odmienne rodzaje ryzyk.  Dążąc do jak największego spełnienia pełności oraz realności ochrony ubezpieczeniowej naszych Klientów, dostosowujemy zakres ochrony do Ich indywidualnych potrzeb. 

Opracowaliśmy autorskie programy ubezpieczeń dla wielu branż, w tym dla:

 1. Przedsiębiorstw budowlanych
 2. Agencji ochrony mienia
 3. Przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami
 4. Biur architektonicznych i projektowych
 5. Przedsiębiorstw usługowo-rekreacyjnych
 6. Przedsiębiorstw produkcyjnych
 

Z przyjemnością przygotujemy dedykowany dla Państwa firmy program ubezpieczeniowy.

box